Türk Düşünce Kuruluşu NATO’ya kriz yönetimi hizmeti sunacak!

Türk Düşünce Kuruluşu NATO’ya kriz yönetimi hizmeti sunacak!

Türk “Teknoloji Tabanlı Düşünce Kuruluşu” STM, Birleşik Dayanıklılık Modeli ile NATO’yu desteklemek için iki sözleşme imzaladı. Konuya dair STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz açıklamalarda bulundu…


Çözüm, sivil ve askeri krizlerin etkisini ve bunların ulaşım, enerji ve iletişim sektörlerindeki kritik altyapılara yönelik risklerini değerlendiriyor.

Anlaşmalar kapsamında STM, siber saldırılar, salgın hastalıklar, elektrik kesintileri ve büyük nüfus hareketleri gibi “stratejik şoklara” karşı korumaya yardımcı olacak karar verme süreçleri için NATO’ya kendi modelini sağlayacak.

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz

“KARAR VERİCİLERİN ÇİZDİĞİ ROL HARİTALARININ BELİRLENMESİ İÇİN ÖNEMLİ”

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, “NATO’nun karar alma süreçlerini desteklemek için geliştirdiğimiz Toplu Dayanıklılık Modeli, büyük ölçekli ve karmaşık sorunların etkilerinin stratejik düzeyde analizinde ve karar vericilerin çizdiği yol haritalarının belirlenmesinde önemli bir rol üstleniyor.” dedi.

İlk sözleşme, STM’nin NATO’nun Kentsel Ortamda Çok Alanlı Operasyonları Konsept Doğrulama Tatbikatına yönelik operasyonları planlamak ve uygulamak için Toplu Dayanıklılık Modelinden yararlanmasını gerektiriyor.

İKİNCİ SÖZLEŞME TESLİMİ 2023’TE

İkinci sözleşme, STM’nin modelini ve ilgili danışmanlık hizmetlerini 2023 NATO Kriz Yönetimi Tatbikatı’na teslim edecek.

“Şu anda NATO ile imzalanan beşinci ve altıncı sözleşmeler kapsamındaki projeler üzerinde çalışıyoruz. Danışmanlık ve karar destek sistemleri geliştirme alanında lider bir firma olarak, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen çözümleri NATO karargâhlarına ve NATO etkinliklerine sunmaktan gurur duyuyoruz.”

Written by:

245 Posts

View All Posts
Follow Me :

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tüm Hakları Saklıdır © 2023 | OSINT TURK Durumsal Farkındalık ve Araştırma | "Türkiye'nin kanıt sığınağı!" | OSINT Akademisi | İnteraktif Dünya Kriz Haritası