Amerikan yerlilerinin genleri, Asyalılarda bulundu!

Amerikan yerlilerinin genleri, Asyalılarda bulundu!

Kuzey Amerika yerlilerinin, Kuzey Asya’dan gerçekleşen göçlerle oluştuğu tezi, yeni bulgularla birlikte daha çok güçlendi.


Gen çalışmaları, geçmişe ışık tutuyor.

ÜÇ İNSAN KALINTISI ÜZERİNDE ÇALIŞILDI

Current Biology dergisinden yayımlanan bir bilimsel makaleye göre, 2018 ve 2019 yıllarında Maria Pevzner ve Timur Karimov tarafından gerçekleştirilen Kamçatka Yarımadası’nın merkezindeki Nikola Dağı çevresinde yapılan paleontolojik kazılarda üç insan kemiği bulundu. Morfolojik yöntemler kullanılarak cinsiyet ve yaş tahminleri yapılmasının ardından kalıntıların yetişkinlere ait olduğu ve muhtemelen 35 yaşından büyük oldukları tespit edildi.

Altay avcı toplayıcılarına ait olan kalıntılar, Erken Holosen döneminden kalma. Holosen Dönemi yaklaşık 12.000 yıl önce Buz Devri’nin bitişi ile başlayan ve günümüze kadar süren çağdır.

Bu kalıntılardan birinde, Amerikan yerlilerinde görülen bir gen akışı tespit edildi.

ORTA ASYA’DAN KUZEY AMERİKA’YA UZANAN GEN AKIŞI

Araştırmacılar, ellerindeki yeni verilerle birlikte daha önceden Orta Asya’dan Kuzey Amerika’ya kadar uzanan verileri birleştirdiler. Bunun sonucu olarak Erken Holosen döneminde avcı toplayıcı grupların karmaşık nüfus göçüne dair yeni veriler ortaya koymuş oldular.

Ayrıca günümüz Kaçatka nüfusunun da gen havuzunun da birkaç bin yıl boyunca Amerikan yerlileri ile ilişkili bir gen akışı ile oluştuğunu da ispatladılar.

Written by:

Lisansını Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde tamamladı. Halen Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı’nda yüksek lisansına devam etmektedir. Araştırma alanları arasında NATO, kamu diplomasisi, göç ve diaspora bulunmaktadır. Star Wars romanlarının da olduğu çeşitli kitapların çevirmenidir. İngilizce, Fransızca, Endonezyaca ve Esperanto dillerini bilmektedir.
View All Posts
Follow Me :

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tüm Hakları Saklıdır © 2023 | OSINT TURK Durumsal Farkındalık ve Araştırma | "Türkiye'nin kanıt sığınağı!" | OSINT Akademisi | İnteraktif Dünya Kriz Haritası