Fransa’dan Azerbaycan’a cevap: Aliyev’i anlamıyoruz

Fransa’dan Azerbaycan’a cevap: Aliyev’i anlamıyoruz

Fransa Meclis Başkanı verdiği demeçte Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in sözlerini eleştirdi. Ona göre Fransa hep barış yanlısı.


Fransa’nın taraflı tutumu nedeniyle Azerbaycan-Fransa ilişkilerinde gerginlik yaşanıyor.

FRANSA’NIN AMACI BARIŞÇIL BİR ÇÖZÜMDÜR

Kısa süre önce BM kararlarını hiçe sayarak işgal altındaki Dağlık Karabağ’ı tanımak doğrultusunda karar alan Fransa Meclisi’nin Başkanı Yael Braun-Pivet, İlham Aliyev’in sözleri hakkında açıklamalarda bulunurken, Fransa’nın yaptıklarını savundu.

Braun-Pivet, “Fransa’nın amacı, Güney Kafkasya’daki barış sürecinin çıkarları doğrultusunda hareket etmek, uluslararası toplumu, Ermenistan’ın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinin yanı sıra ağlık Karabağ halkının hakları ve güvenliğinin korunmasını da içermesi gereken barışçıl bir çözüm için birleştirmektir.” dedi.

ERMENİSTAN’IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ İHLAL EDİLDİ

Braun-Pivet, Fransa’nın bölgede barış için çaba harcadığını da belirtti. “Fransa, Laçin koridorunun kapatılmasını ve Ermenistan’ın toprak bütünlüğünün ihlal edilmesini şiddetle kınadı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, BM Güvenlik Konseyi oturumunun bir parçası olarak iki kez Ermenistan’daki durumu tartışmaya açtı.”

“Geçen yıl Ekim ayında, onun inisiyatifiyle Prag’da dörtlü bir toplantı yapıldı ve bunun sonucunda belirli bir anlaşmaya varıldı. Başka bir deyişle, Fransa’nın çabaları sadece ilan ettiğimiz dayanışma ile sınırlı değil, aynı zamanda bu bölgede barışı yeniden tesis etmeye yönelik en yüksek uluslararası düzeyde çok özel eylemlerle de sınırlıdır.”

“6 Ekim’de Prag’da gerçekleştirilen bu toplantının sonuçlarından biri de AB izleme grubunun Ermenistan sınırı boyunca konuşlandırılması, gerilimi azalttı. Avrupa Birliği ile bu yöndeki çabaların sürdürülmesi gerektiğini düşünüyorum.”

ALİYEV’İ ANLAMIYORUZ

Braun-Pivet ayrıca Aliyev’in tutumunu da eleştirerek “Bu anlamda Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in eleştirilerini anlamıyoruz çünkü Fransa her zaman barış sürecinden yana hareket etmek istemiş, Güney Kafkasya’da durumun istikrara kavuşması ve Güney Kafkasya’nın istikrarlı bir bölge haline gelmesinden yana olmuştur. Ve biz Azerbaycan’ın da bu barışı sağlama hedefini paylaştığına inanıyoruz, bu nedenle bu dünyanın kurulmasına yol açacak eylemlerin gerçekleştirilmesi, özellikle Laçin koridorunun açılması ve Azerbaycan’da tutuklu bulunan savaş esirlerinin serbest bırakılması gerekiyor. Tüm taraflarla diyaloğa her zaman hazırız, çünkü bölgede sürekli istikrarı ancak barışın sağlayabileceğine inanıyoruz.” dedi.

Written by:

Lisansını Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde tamamladı. Halen Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı’nda yüksek lisansına devam etmektedir. Araştırma alanları arasında NATO, kamu diplomasisi, göç ve diaspora bulunmaktadır. Star Wars romanlarının da olduğu çeşitli kitapların çevirmenidir. İngilizce, Fransızca, Endonezyaca ve Esperanto dillerini bilmektedir.
View All Posts
Follow Me :

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tüm Hakları Saklıdır © 2023 | OSINT TURK Durumsal Farkındalık ve Araştırma | "Türkiye'nin kanıt sığınağı!" | OSINT Akademisi | İnteraktif Dünya Kriz Haritası