Kayıp 17. saniye: Gazze’deki hastane katliamı videosundaki kritik detay ne?

Kayıp 17. saniye: Gazze’deki hastane katliamı videosundaki kritik detay ne?

OSINT TURK, dünyadaki tüm insanları ayağa kaldıran ve yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği Gazze’deki hastanenin vurulmasına dair görüntüleri inceledi. Olaya ait görüntüler analiz edildiğinde, daha önce yabancı OSINT araştırmacılarının gözünden kaçırdığı ve bizim saptadığımız bazı detaylar “Hamas’ın fırlattığı roketin bozularak hastaneye düşmesi” argümanını çürütüyor. Sebebini raporumuzda okuyabilirsiniz. Bu daha önce ortaya konmamış güncel bulgular ışığında son karar sizlerin.


Katar’a ait Al Jazeera televizyonunda yayınlanan Gazze’deki Al Ahli Hastanesi’nin vurulma görüntüleri hem tüm dünyayı ayağa kaldırdı, hem de tüm dünyayı ikiye böldü. Görüntüler birçok araştırmacı tarafından incelendi.

Batı medyasında, ABD Başkanı’nın açıklamalarında ve tüm dünyada çeşitli şekillerde argüman olarak sunulan “Hamas’ın roketinin itki sisteminin bozulduğu ve tesadüfen hastanenin bahçesine isabet ettiği” iddiasının arkasındaki araştırmanın mantığını inceledik.

“BOZULAN BİR HAMAS ROKETİYDİ” ARGÜMANININ KAYNAĞI NEDİR?

Hastanenin vurulması olayından, “bozulan bir Hamas roketinin” sorumlu olduğu argümanının arkasındaki mantığı anlamamız, neden aynı zamanda geçersiz olduğunu anlamamızı da sağlayacak.

Sunulan argümanın arkasındaki mantığı kısaca açıklayalım: Öncelikle videoyu kaydeden gözlemcinin konumu önemli. Gazeteciler bu videoyu şu binanın üzerinde çekmiş.

Videoda, hastaneye direkt olarak bakan gazetecilere yanal olarak soluna doğru fırlatılan bir roket görülebiliyor. Daha sonra bu rokette önce küçük bir patlama gerçekleşiyor ve yönü değişiyor. Video izlenmeye devam edildiğinde roket, daha sonra gazeteciler ve hastane arasına çekilecek hayali çizginin, gazetecilere göre “sol” tarafında havada seyir halindeyken yine patlıyor.

Batılı araştırmacıların argümanları, bu roketin ikinci patlamasında, patlayan parçaların yanal hızlarının “sağa” dönmüş olması ve savaş başlığının uçarak, tesadüfen hastanenin bahçesine düşmüş olması.

Hastanenin ters yönüne fırlatılan bir roketin, geri dönmesi ve tesadüfen hastaneyi vurmasının olasılığı düşük olsa da, – yine de mümkün. Üstelik bu yanlışlanabilir bir hipotez.

YANLIŞLAMA YÖNTEMİ: VİDEODA ORTAYA ÇIKARDIĞIMIZ DÜŞEN CİSMİN YANAL HIZI VE HAVADA PATLAYAN ROKETİN YANAL HIZLARININ KARŞILAŞTIRMASI

Batı merkezli araştırmacılar tarafından yapılan bu saptamalar doğru kabul edildiğinde, gözlemcilerin gözünden bakıldığında, matematiksel olarak füzenin hastaneye düşerken yanal hızının “sağ” tarafa doğru olması; diğer bir deyişle sol üstten sağ alta doğru giden bir çizgi üzerinde düşmesi gerektiği sonucu çıkıyor.

Ancak, yaptığımız incelemede ortaya çıkardığımız detaylar bize bunun aksini söylüyor. Bizzat Batılı araştırmacılar tarafından ortaya atılan “bozulan roketin hastaneyi vurabilmesini” teoride mümkün kılan “yanal hız” hipotezi; daha sonra göstereceğimiz üzere edindiğimiz yeni bulgularla çelişiyor.

Batı merkezli açık kaynak istihbaratı araştırmacıları ve veri gazetecileri tarafından analiz edilen bahse konu hastanenin vurulma görüntülerinin aynısını OSINT TURK olarak bizler de analiz ettik. Başka herhangi bir görüntü veya veri kullanmadık. Ancak çok daha dikkatli inceledik ve yeni bulgulara ulaştık. (Bahse konu argümanın (Hamas roketi olduğu) sunulduğu araştırmayı ve hem bizim hem de onların incelediği videoyu aşağıda bulabilirsiniz.)

17. SANİYE’NİN İÇİNDE NELER YAŞANDI?

Yaptığımız araştırmada, Batılı kaynakların söz konusu videoyu saniye saniye bölerek her bir saniyede yaşananları belirleyip bir neden sonuç ilişkisi kurmaya çalıştıkları görülebiliyor. Ancak yabancı araştırmalardaki bu saniyeler serisinde dikkatimizi çeken, incelenmemiş, “eksik” bir saniye var: 17. saniye.

Dikkatimizi bu gizemli 17. saniyeye yönelterek bu saniyenin içinde yaşanan şeyleri büyüteç altına aldık. Yaklaşık 500 milisaniyelik 2 kısma ayırdığımız bu 1 saniyelik aralık üzerine yaptığımız araştırmalarda bazı kritik bulgulara eriştik.

ANBEAN KAYIP 17. SANİYENİN İNCELEMESİ

Bahse konu 17. saniyenin 2 aşamasını da aşağıda bulabilirsiniz.

1. 17. saniyenin ilk kısmı: Batılı araştırmacılar tarafından incelemeye değer bulunmayan 17. saniyenin ilk bölümünde, patlama yaşanmadan hemen önce, hastanedeki patlama noktasına doğru bir cismin düştüğü görülebiliyor.

Image Not Found

Düşey olarak bakıldığında, gözlemcilere göre düşen şeyin konumu, ışık hüzmesinin “sağında” kalıyor. (Batılı araştırmacıların söyledikleri doğru kabul edilirse, patlamaya sebep olan şeyin bu noktada olması imkansız.)

Image Not Found

2. 17. saniyenin ikinci kısmı: Hemen sonraki frame’de, tam da patlama olan nokta ile yukarıda bahsettiğimiz noktayı birleştiren çizginin üzerinde, bahse konu cisim yine görülebiliyor.

Image Not Found

Dikkat edilmesi gereken nokta ise artık cismin, düşey olarak ışık hüzmesinin “solunda” kalması.

Image Not Found

Daha sonra, cismin birinci ve ikinci frame’de göründüğü noktalar birleştirildiğinde ortaya çıkan çizgi takip edildiğinde, (aynı oranda) daha da solda kalan, tam da patlamanın olduğu noktaya varacağınızı görebilirsiniz.

Image Not Found

Özetle, dikkatli incelememizle ortaya çıkardığımız söz konusu düşen cismin gözlemcilere göre yanal hızı, videoda patlayan roketinki gibi “sağa doğru” değil. Aksine, “sola doğru“. Dolayısıyla iddia edildiği gibi, gözlemcilerle hastane arasına çekilen bir çizginin “solunda” patlayan; bu patlamalar sonucu (gözlemcilerin gözünden) sağa doğru yanal hız kazanan bu cisimden fırlayacak parçaların; (gözlemcilerin gözünden) hastaneye sağdan sola doğru düşmesi matematiksel olarak imkansız bir çözümdür.

Image Not Found

BAĞIMSIZ DOĞRULAMA: KRATERİN ŞEKLİ VE DÜŞEN CİSMİN TAHMİNİ AZIMUTH YÖNÜ

Kraterin oluştuğu noktada kendi ekseni etrafında dönerek video çeken bir sosyal medya kullanıcısının görüntülerini kullanarak enkaz alanının detaylı bir panoramasını çıkardık.

Image Not Found

Kraterin şekli, etrafındaki objeler referans alınarak incelendiğinde, füzenin toprağa giriş yönü de tahmin edilebiliyor.

Image Not Found

Kraterin şeklinin incelemesinde de füzenin videoyu kaydeden kameramanların bakış açısına göre sağ üstten sol alta doğru eğimle düştüğü argümanımız bağımsız bir yöntemle desteklenmiş oluyor. (Krater merkez alındığında) Füzenin tahmini Azimuth’u: 80 derece; Gözlemcilerin Azimuth’u ise 130 derece olarak ölçülmüş, daha önceki gözlemimizle uyumlu sonuçlara erişilmiştir.

Image Not Found

SONUÇ

Dünyaya sunduğumuz bu en güncel bulgular ışığında, havada patlayan roket ile hastaneye düşen cismin herhangi bir ilgisi olamayacağı görülmektedir. Cismin ne olduğu hakkında bu videoya bakarak bir şey söyleyemesek de, ne olamayacağını bilebiliyoruz.

Tüm insanlığın başı sağ olsun.

Written by:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tüm Hakları Saklıdır © 2023 | OSINT TURK Durumsal Farkındalık ve Araştırma | "Türkiye'nin kanıt sığınağı!" | OSINT Akademisi | İnteraktif Dünya Kriz Haritası